O Labirinto do coche eléctrico

Maio 21, 2024

futuro coche electrico

O mercado da mobilidade eléctrica ten que animarse. É imprescindible para o país, pero atendendo ao que necesitan os usuarios e poñendo o marco regulatorio necesario para poder construílo entre todos. Non se trata de instalar miles de cargadores sen sentido, senón aqueles e alí onde realmente os precisen os usuarios.

Son moitos os operadores que teñen a vontade, o compromiso e o investimento, pero o sector necesita unha maior axilidade nos trámites para poder aumentar a velocidade de despregamento de infraestrutura. Unha vez máis, a burocracia pon paus nas rodas do progreso.

A descarbonización da mobilidade é un obxectivo prioritario que se debe acometer de maneira progresiva. Os fabricantes de automóbiles xa investiron moito en desenvolver motores substancialmente máis limpos que os de hai uns anos. Agora débese fomentar, ademais doutras opcións, a renovación do parque para que a mobilidade sexa eficiente e tecnoloxicamente punteira. Esta transformación debe ser progresiva pero sen pausa, máxime cando a infraestrutura de recarga non avanza ao ritmo desexable; débense poñer os cimentos oportunos que dean confianza ao usuario.

Hai que ser conscientes do importante que é a colaboración de todos, pero non se trata só de fabricar vehículos eléctricos, que os temos. Trátase da importancia da implicación a nivel social e político de toda a sociedade para que o seu uso se normalice. Isto pasa por un maior investimento en infraestruturas e unha boa xestión do cambio de modelo.

Os datos están a demostrar que un plan estable de axudas para a compra dun coche eléctrico non é suficiente. Fai falla que os usuarios reciban estas axudas de forma inmediata no momento de mercar o vehículo e que sexan fiscalmente vantaxosas, como fixeron os países do noso ao redor, onde realmente conseguiron incentivar as vendas de vehículos de cero emisións con outro tipo de propostas fiscais máis directas e efectivas. Se queremos acelerar a transición cara a unha mobilidade sen emisións, temos que ser máis ambiciosos na velocidade da transformación.

Por outra banda, temos claro que o sector se atopa nun momento de cambio sen precedentes, nos que prima a dixitalización e a descarbonización. Estas son oportunidades, pero tamén teñen riscos. Precisamos máis ferramentas para non perder o 2024 e que avogue por unha mobilidade que satisfaga as necesidades de persoas e empresas por igual, que fomente a innovación sen prexuízos tecnolóxicos e que redunde en maior riqueza para o país.

Europa, e en particular a súa industria automobilística, atópase nun proceso de mudanza integral no marco dunha economía máis descarbonizada na que o vehículo eléctrico xogará un papel crave. Todo iso supón un reto tecnolóxico, de reskilling e, tamén de grandes investimentos. Nesta carreira, tanto China como USA gozan hoxe en día de bastantes vantaxes fronte á industria europea. Ben por unha banda pola recente posta en marcha nos Estados Unidos da IRA (Inflation Reduction Act) ou doutra polo forte control de etapas con alto valor engadido na cadea de valor do automóbil eléctrico que goza China, en especial materias primas e procesos de refinado destas.

Tamén temos que ter en consideración que a innovación baseada en intelixencia artificial e conectividade 5G empeza a ofrecer transformacións extraordinarias á industria do automóbil. A medida que a nosa comprensión do que define a un “vehículo” esténdese máis aló do motor e as pezas mecánicas, as características de condución intelixente que melloran a comodidade e o goce, incluídos os sistemas de información e entretemento, a telemática e os sistemas avanzados de asistencia ao condutor, estanse a converter rapidamente na norma. Nestas tecnoloxías, tamén China e USA van moi por diante da industria europea.

O panorama en España aínda é máis complicado ou atrasado. O noso país aínda non está preparado e debe acelerar para non quedarse atrás con respecto ao resto de Europa en penetración do coche eléctrico no mercado. É necesario poñer en marcha un conxunto de medidas en materia de fiscalidade, instalación de infraestrutura de recarga e mellora dos plans de axudas públicas con carácter de urxencia. A industria nacional de automoción demostrou no pasado resiliencia, flexibilidade e adaptación ao cambio, cunha habilidade especial para traballar en equipo e xestionar. É o momento perfecto para poñelo en valor e demostrar ao mundo que merecemos estar nos postos de cabeza. Non será doado.

Artigos Relacionados

A Velas Vir

A Velas Vir

Se hai unha marca que xa se converteu nun referente do sorpasso chinés á industria do automóbil europeo é BYD. Un acrónimo que significa Build Your Dreams (constrúe os teus soños). Nela basearemos este editorial. A expectación xerada ao redor do BYD Explorer...

Unhas risas prepontentes

Unhas risas prepontentes

Si, moitos foron os fabricantes que riron durante moito tempo sobre as posibilidades dos chineses para deseñar, desenvolver e construír automóbiles interesantes e exitosos. Agora, máis dun chora. Chora, porque o que vén é un terremoto no mundo da automoción con...

Novos tempos, novos retos

Novos tempos, novos retos

Parece que os novos tempos da automoción nos colleron co pé cambiado. Chegaron os automóbiles eléctricos (os híbridos e enchufables incluídos) e con eles unha serie de problemas que requiren dunha solución que non debemos demorar. O principal, e moi preocupante,...

Skip to content